WPŁYW NA ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU (E)Ochrona bioróżnorodności

Wszystkie projekty inwestycyjne realizujemy w sposób pozwalający na minimalizację kluczowych zagrożeń dla przyrody oraz uniknięcie ryzyka utraty różnorodności biologicznej. Już na etapie planowania trasy linii i lokalizacji stacji elektroenergetycznych dbamy o to, by infrastruktura jak najmniej kolidowała z obszarami cennymi przyrodniczo. W kolejnych fazach realizacji projektów analizujemy możliwości techniczne i technologiczne minimalizowania oddziaływań związanych z realizacją oraz późniejszą eksploatacją obiektów sieciowych. W przypadku zrealizowanych inwestycji, dla których w decyzjach środowiskowych wskazano obowiązek prowadzenia monitoringu środowiskowego, koncentrujemy się na jego prowadzeniu i analizie otrzymanych wyników. Pozwala to na ocenę, czy wdrożone przez nas rozwiązania są skuteczne, a tym samym – czy udało nam się zminimalizować wpływ na środowisko przyrodnicze.

Wśród nieuniknionych skutków realizowanych przez nas inwestycji można wymienić utratę części siedlisk, związaną z wycinką drzew w pasie technologicznym linii, m.in. na terenach leśnych. Jednak dzięki stosowaniu technologii słupów nadleśnych bądź leśnych udaje nam się znacznie ograniczyć wycinki drzew – niekiedy wyłącznie do miejsc posadowienia słupów. Słupy „leśne” to słupy, które wraz z łańcuchami izolatorów w kształcie litery V umożliwiają zawieszenie przewodów bliżej konstrukcji słupa, czyli pozwalają na zmniejszenie szerokości linii, co przekłada się na konieczność mniejszej wycinki drzew. Natomiast dzięki zastosowaniu słupów „nadleśnych” przewody linii zawieszone są ponad koronami drzew.

Zarówno na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji inwestycji dokładamy starań, by prace związane z wycinką drzew w pasie technologicznym linii prowadzone były w sposób ograniczający ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Prace są prowadzone poza sezonem lęgowym, a jeśli jest taka konieczność – pod nadzorem przyrodników, w szczególności ornitologów lub chiropterologów.

W konsekwencji budowy linii NN niektóre siedliska ulegają zniszczeniu. Dzieje się tak w związku z przekształceniem terenu, na którym występowały. Należy jednak pamiętać, że w miejsce starych siedlisk powstają nowe, w wyniku zasiedlania terenu przez inne gatunki roślin i zwierząt. Na skutek usuwania podrostu pod linią NN, przybywa tam roślin charakterystycznych dla terenów otwartych i zwiększa się liczba owadów stanowiących bazę pokarmową dla ptaków.

W 2021 r. w związku z przeprowadzonymi wycinkami drzew w ramach budowy stacji elektroenergetycznej Praga i wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna-Mory oraz budowy linii Jasiniec-Grudziądz Węgrowo przeprowadzono nasadzenia zastępcze. Koszt nasadzeń zastępczych w związku z budową SE Praga wyniósł w 2021 r. ok. 694 tys. zł, a dla linii Jasiniec-Grudziądz Węgrowo 210 tys. zł.

Mając na względzie ochronę bioróżnorodności i liczebności ptaków występujących na obszarach lokalizacji linii elektroenergetycznych, na przewodach linii stosowane są znaczniki ostrzegawcze lub spirale ostrzegawcze dla ptaków. Pozwala to ograniczyć ich śmiertelność poprzez zmniejszenie liczby kolizji ptaków z przewodami linii. W ramach działań prowadzonych w 2021 r. na liniach elektroenergetycznych relacji Baczyna-Krajnik, Chełm-Lublin Systemowa, Morzyczyn-Recław, Czarna-Pasikurowice oraz Mikułowa-Czarna na wyznaczonych odcinkach tych linii wykonano montaż znaczników w formie spiral ostrzegawczych dla ptaków.

Wydatki na monitoring środowiskowy

W 2021 r. w ramach zadań inwestycyjnych dotyczących linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, na liniach Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, Grudziądz-Pelplin, Jasiniec-Grudziądz Węgrowo i Ostrołęka-Olsztyn Mątki przeprowadzono monitoringi śmiertelności ptaków i nietoperzy. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono m.in. koszty monitoringów poniesione przez PSE w 2021 roku.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj