O RAPORCIEOświadczenie niezależnej oceny

OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNEJ OCENY O ZAKRESIE OGRANICZONYMDo: Interesariuszy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Wstęp i cel pracy

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. (Bureau Veritas) została zaangażowana przez Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) w celu przeprowadzenia niezależnego poświadczenia Wybranych Informacji przedstawionych w Zintegrowanym Raporcie Wpływu Edycja 2022 (Raport). Poświadczenie odnosi się do danych i informacji objętych opisanym poniżej zakresem naszych prac.

Wybrane Informacje

Zakres naszej pracy był ograniczony do poświadczenia wskaźników w wersji podstawowej umieszczonych w Raporcie dotyczącym okresu 01.01-31.12.2021, opracowanych zgodnie z GRI Standards 2016: 102-1-18, 20, 22, 40-56, 103-1-3, 201-1 i 4, 202-1, 205-1-3, 206-1, 302-1, 303-1, 304-2 i 3, 305-1-4, 3071, 401-1 i 2, 403-1-10, 404-1-3, 406-1, 413-1, 2 oraz GRI Standards 2020: 306-1-3, a także wskaźników sektorowych GRI Standards G4: Electric Ultilities 2014: EU4, EU12, EU13, EU15, EU18, EU22.
Nasze poświadczenie nie odnosi się do innych informacji zawartych w Raporcie.

Kryteria Raportowania

Wybrane Informacje należy interpretować w odniesieniu do standardów raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards 2014, 2016 oraz 2020 w wersji dostępnej na stronie internetowej https://www.globalreporting.org.

Ograniczenia i wyłączenia

Z zakresu naszej pracy wyłączona jest ocena informacji dotyczących:

 • działań realizowanych poza określonym przedziałem czasowym oceny,
 • oświadczeń dotyczących obecnych lub przyszłych intencji przedstawionych przez PSE S.A. (wyrażonych opinii, przekonań, oczekiwań, celów).

Niniejsze poświadczenie o ograniczonym zakresie oparte jest na danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, wybranych z wykorzystaniem podejścia bazującego na ryzyku wraz z ograniczeniami wynikającymi z takiego podejścia. Rzetelność raportowanych danych jest zależna od dokładności stosowanych pomiarów i innych, przyjętych na poziomie poszczególnych lokalizacji, rozwiązań w zakresie monitorowania, które nie były analizowane dla potrzeb sporządzenia niniejszego poświadczenia. Nie należy opierać się na niniejszym oświadczeniu niezależnej oceny w celu wykrycia wszystkich błędów, pominięć lub nieścisłości, które mogą występować.

Odpowiedzialność

Wybrane Informacje zawarte w Raporcie oraz sposoby ich prezentacji są wyłączną odpowiedzialnością Kierownictwa PSE S.A.

Bureau Veritas nie było zaangażowane w opracowanie Raportu ani Kryteriów Raportowania. Naszą odpowiedzialnością było:

 • uzyskanie ograniczonej pewności, że Wybrane Informacje zostały przygotowane zgodnie z Kryteriami Raportowania,
 • sformułowanie niezależnych wniosków opartych na przeprowadzonych procedurach poświadczania i na uzyskanych dowodach oraz
 • przedstawienie naszych wniosków Kierownictwu PSE S.A.

Norma Oceny

Nasza praca została wykonana zgodnie z międzynarodową normą International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (obowiązującą dla poświadczania raportów od 15. grudnia 2015), wydaną przez International Auditing and Assurance Standards Board.

Podsumowanie wykonanych prac

W ramach niezależnej oceny przeprowadziliśmy:

 1. ocenę stosowności Kryteriów Raportowania w odniesieniu do Wybranych Informacji;
 2. wywiady z personelem PSE S.A. zaangażowanym w opracowanie Raportu;
 3. przegląd procesów PSE S.A. dotyczących zbierania i agregowania danych zastosowanych do opracowania Wybranych Informacji, w tym ocenę założeń oraz zakresu danych i granic raportowania;
 4. przegląd dokumentacji przedstawionej przez PSE S.A.;
 5. ocenę selekcji Wybranych Informacji w odniesieniu do dokumentacji źródłowej;
 6. przegląd systemów PSE S.A. dotyczących analizy i agregowania danych ilościowych;
 7. ocenę sposobu prezentacji Wybranych Informacji w celu zapewnienia spójności z poświadczanymi informacjami.

Wnioski

W oparciu o przyjętą metodykę i wymienione wyżej działania wydajemy następującą opinię:

 • Nie zidentyfikowaliśmy żadnych oznak wskazujących na to, że Wybrane Informacje nie zostały przedstawione w sposób wiarygodny we wszystkich istotnych obszarach.

Ocena w odniesieniu do GRI Standards

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. dokonała oceny Raportu w odniesieniu do standardów raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards. Obejmowała ona badanie krzyżowe tabeli wskaźników GRI w odniesieniu do dokumentów referencyjnych w celu wydania opinii o deklarowanej wersji Raportu. W oparciu o naszą pracę wydajemy następującą opinię:

 • Zintegrowany Raport Wpływu Edycja 2022. został przygotowany zgodnie ze standardami raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards (2014, 2016 oraz 2020) w wersji podstawowej.

Oświadczenie dotyczące niezależności, bezstronności i kompetencji

Bureau Veritas jest profesjonalną firmą usługową, która specjalizuje się w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz odpowiedzialnością społeczną o ponad 190-letniej tradycji w świadczeniu usług niezależnej oceny. Zespół oceniający posiada doświadczenie w weryfikacji i ocenie informacji, systemów i procesów dotyczących środowiska, etyki, społecznej odpowiedzialności, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bureau Veritas wdrożyła certyfikowany1 System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 i utrzymuje kompleksowy system nadzorowania jakości, obejmujący udokumentowane polityki i procedury w zakresie zgodności z wymaganiami etycznymi, normami zawodowymi i wymaganiami prawnymi Bureau Veritas wdrożyła i stosuje Kodeks Etyki, który spełnia wymagania TIC Council2, w celu zapewnienia integralności, obiektywizmu, profesjonalizmu i należytej staranności oraz wysokiego poziomu etycznego personelu w jego codziennych działaniach zawodowych.

BUREAU VERITAS POLSKA Sp.  z o.o.
Warszawa, październik 2022

 

1 Certyfikat No. 44 100 160145 wydany przez TUV NORD CERT GmbH
2 TIC Council Compliance Code EDITION 1 December 2018

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj