Ankieta

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Badanie jest całkowicie anonimowe. Każda odpowiedź jest dla nas cenna. Wypełnienie ankiety pomoże wybrać tematy, które zostaną przedstawione w Raporcie wpływu PSE za 2022 rok.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć Państwu więcej niż 10 min.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

Które poniższe tematy są według Pani/Pana istotne pod kątem przygotowania Zintegrowanego Raportu Wpływu za 2021 rok?

Odpowiedzialność wobec rynku

Zaznacz od 1 do 5: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 - trudno powiedzieć; 4 - raczej ważny; 5 - zdecydowanie ważny;

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE


Rynek mocy


Rozwój usług IP DSR oraz kontraktacja mocy redukcyjnych


Kluczowe trendy globalne


Integracja polskiego rynku z rynkami europejskimi


Nasz wpływ na rozwój gospodarczy Polski


Stabilna praca systemu elektroenergetycznego


Kluczowe wskaźniki niezawodności pracy systemu


Plan rozwoju sieci przesyłowej


Doskonalenie modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych


Nadzorowanie pracy i stanu technicznego sieci przesyłowej


Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii


Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE


Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami podwykonawcami

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Zaznacz od 1 do 5: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 - trudno powiedzieć; 4 - raczej ważny; 5 - zdecydowanie ważny;

Budowanie kapitału ludzkiego – opis działań podejmowanych w celu kształtowania przyszłych kadr, nowych kompetencji w organizacji


Zdolność adaptacyjna Spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno -organizacyjne nowych rozwiązań

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Zaznacz od 1 do 5: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 - trudno powiedzieć; 4 - raczej ważny; 5 - zdecydowanie ważny;

Dialog społeczny w celu pozyskania akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu)


Dialog i sposób kształtowania relacji z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi wokół realizowanych inwestycji


Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)


Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne


Jak działalność PSE przekłada się na taryfę przesyłową i rachunki za energię


Działania PSE w czasie pandemii COVID-19

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Zaznacz od 1 do 5: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 - trudno powiedzieć; 4 - raczej ważny; 5 - zdecydowanie ważny;

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji


Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE


Zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji


Ślad węglowy PSE


Gospodarka obiegu zamkniętego

Jakie są inne tematy, zagadnienia, wskaźniki o których chciałaby/chciałby Pani/Pan przeczytać w Zintegrowanym raporcie wpływu PSE?

Czy mogłaby/mógłby Pani/Pan wskazać rekomendacje dla autorów raportu w zakresie jego doskonalenia (np. sposób zaprezentowania informacji lub poruszenia istotnych tematów, obszary do doskonalenia lub wyważenia)?

Jest Pani/Pan przedstawicielem (proszę zaznaczyć):

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj