NASZA STRATEGIAStrategia biznesowa na lata 2020-2030

Strategia PSE na lata 2020-2030 jest spójna z wizją nowoczesnego rynku energii elektrycznej. Dokument identyfikuje wyzwania i cele strategiczne, ważne inicjatywy oraz kierunki naszych działań.

Strategia jest skoncentrowana na priorytetowych potrzebach: zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego i rozwoju usług Operatora Informacji Rynku Energii, a także usług uodporniających system elektroenergetyczny. Sprostanie tym wyzwaniom w ciągu najbliższych lat będzie wymagało dużej mobilizacji kadry zarządzającej i pracowników PSE.

Wartości PSE

Kluczowe wartości PSE to: niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność.

Niezawodność
PSE to niezawodny partner dla odbiorców energii, wytwórców, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, giełd energii, regulatora oraz Rządu RP. Spółka zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej w perspektywie krótko- i długoterminowej, w oparciu o działania zmierzające do efektywnego zarządzania zagrożeniami dla ciągłości dostaw energii elektrycznej z sieci przesyłowej.

Wiarygodność
PSE swoimi działaniami potwierdzają, że posiadają wszelkie kompetencje niezbędne do sprawowania powierzonej funkcji oraz realizowania powierzonej misji. Gwarantami stabilności działania oraz trwałości relacji z partnerami biznesowymi jest w naszej organizacji rygorystyczne przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz wewnętrznych procedur.

Odpowiedzialność
Nasza organizacja we wszelkich podejmowanych działaniach dba o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki na świecie.

Ze zdefiniowanych wartości PSE wypływają idee będące jednocześnie wskazówkami postępowania dla wszystkich pracowników spółki. To: nowoczesność, profesjonalizm, partnerstwo, rozwój, otwartość. Działanie zgodne z tymi ideami pozwala na spokojną i efektywną pracę oraz niezakłócony rozwój zawodowy i osobisty.

Wyzwania i cele strategiczne PSE

Strategia PSE na lata 2020-2030 to wizja nowoczesnego rynku energii. Została przygotowana z wykorzystaniem metody planowania strategicznego według zdolności biznesowych zwanej capabilities based planning. Metoda ta, opracowana przez amerykański RAND Institute, polega na definiowaniu wyzwań, identyfikacji celów oraz inicjatyw, alokacji zasobów do inicjatyw oraz śledzeniu postępu realizacji inicjatyw i ich rezultatów.

PSE zidentyfikowały 6 głównych wyzwań oraz 17 celów, które powinny zostać osiągnięte w perspektywie 10 lat.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj