WPŁYW NA ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU (E)Efektywność energetyczna

Systematycznie prowadzimy działania mające na celu zwiększenie efektywności w zakresie użytkowania energii. Obejmują one podnoszenie efektywności energetycznej w sferach związanych z modernizacją urządzeń i budynków oraz sposobie ich użytkowania.

W ub.r. w zamiejscowych komórkach organizacyjnych (ZKO) oraz w siedzibie naszej spółki w Konstancinie-Jeziornie kontynuowane były działania na potrzeby audytu energetycznego zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. W analizowanym roku został przeprowadzony audyt przez firmę zewnętrzną, a jego wynikiem było m.in. wskazanie działań modernizacyjnych oraz nakreślenie pozostałych działań służących podnoszeniu efektywności energetycznej. Niektóre z zaleceń audytów są realizowane na bieżąco, inne są na etapie planowania. Dodatkowo wykonywane są inne inicjatywy mające wpływ na podnoszenie efektywności energetycznej.

Poniżej zestawienie działań mających podnieść efektywność energetyczną zrealizowanych w 2021 roku oraz działań które będą realizowane w latach następnych z podziałem na lokalizacje:

Konstancin-Jeziorna

Działania wykonane w ub.r.:

 • wymiana opraw oświetleniowych w części ciągów komunikacyjnych i części pomieszczenia KDM na oprawy typu LED,
 • ciągłe szkolenia i optymalizowanie sposobu sterowania instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi z poziomu BMS.

Działania planowane w kolejnych latach:

 • wymiana urządzeń UPS na nowoczesne urządzania energooszczędne (jest projekt, kończymy przetarg na wykonawstwo),
 • dalsza sukcesywna wymiana opraw,
 • wymiana 5 agregatów skraplających (każdy z dwoma obiegami chłodniczymi), obsługujących chłodnice central wentylacyjnych KDM (jest projekt, przygotowanie przetargu na wykonawstwo).

ZKO Bydgoszcz:
Działania wykonane w ub.r.:

 • modernizacja oświetlenia pomieszczeń biurowych polegająca na wymianie opraw świetlówkowych na oprawy LED,
 • modernizacja węzła centralnego ogrzewania wraz z rozbudową automatyki sterowania węzłem c.o. i wymianą zaworów z armaturą regulacyjną.

Działania planowane w kolejnych latach:

 • modernizacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku administracyjnego i pomieszczeń garażowych,
 • wymiana oświetlenia świetlówkowego na LED – parking zewnętrzny piętrowy,
 • modernizacja układu zasilania w tym urządzeń UPS.  

ZKO Poznań:
Działania wykonane w ub.r.:

 • wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych i korytarzach z opraw świetlówkowych na LED,
 • wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego z sodowych na LED.

Działania planowane w kolejnych latach:

 • na najbliższy okres (rok 2023) planowana jest kompleksowa termomodernizacja głównego budynku,
 • modernizacja układu zasilania w tym urządzeń UPS,
 • dalsza sukcesywna wymiana opraw.

ZKO Katowice
Działania wykonane w ub.r.:

 • wymiana oświetlenia LED w budynkach B1, B2, B4, B5,
 • remont fosy i wodociągów pomiędzy budynkami B1, B2.

Działania planowane w kolejnych latach:

 • modernizacja układu zasilania w tym urządzeń UPS.

ZKO Radom
Działania wykonane w ub.r.:

 • wymiana oświetlenia LED w korytarzach na piętrach III, IV, V w budynku BUT,
 • montaż układów kompensacji w BG oraz BUT.

Działania planowane w kolejnych latach:

 • budowa nowoczesnej nowej siedziby z dbałością o zachowanie wysokiej efektywności energetycznej,
 • dalsza sukcesywna wymiana opraw.

Wszystkie te działania sukcesywnie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej siedzib PSE.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj