List Prezesa Zarządu PSE

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprezentować raport wpływu Polskich Sieci Elektroenergetycznych za 2021 rok. Publikacja ukazuje w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe spółki, ale przede wszystkim pokazuje wpływ działalności PSE na gospodarkę, finanse publiczne, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Miniony rok zdominowały wydarzenia, które szczególnie oddziaływały na globalną gospodarkę oraz będący jej częścią sektor paliwowo-energetyczny. Wiosną oraz jesienią 2021 r. odczuwalny był wpływ pandemii, zaś w drugiej połowie roku zaczęły narastać napięcia polityczno-gospodarcze w relacjach z Rosją, które przełożyły się na ceny surowców energetycznych, a zwłaszcza gazu. Napaść Rosji na Ukrainę pogłębiła te zjawiska. Wpływ na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego miały zarówno globalne i regionalne czynniki o charakterze rynkowym, jak i zmiany regulacyjne, które determinują funkcjonowanie PSE. Równocześnie, nieprzerwanie od kilku lat, toczyła się dyskusja na temat przyszłego kształtu rynku energii w UE.

Niezależnie od otoczenia i sytuacji zewnętrznej, dla naszej organizacji priorytetem jest i będzie zapewnienie bezpiecznej, oraz ekonomicznej pracy systemu elektroenergetycznego. Jego stabilne funkcjonowanie to niezawodne zasilanie wszystkich odbiorców. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie inwestycje w rozwój i utrzymanie infrastruktury najwyższych napięć. W 2021 r. nakłady na inwestycje infrastrukturalne wyniosły 969,7 mln zł. W latach 2023-2036 planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 36 mld zł.

Rozwijamy także narzędzia wspierające bilansowanie systemu, co jest istotne zwłaszcza w obliczu narastającego kryzysu energetycznego. O skuteczności takiego podejścia świadczy utrzymanie wysokich wskaźników niezawodności pracy systemu. Jak co roku są one opisane w naszym raporcie wpływu, który mają Państwo przed sobą.

12 mld zł wartości dodanej dla gospodarki

W 2021 r. bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym, liczona z wykorzystaniem modelu przepływów międzygałęziowych Wassilego Leontiewa, wyniosła 3,04 mld zł. Łączna wartość dodana wygenerowana przez naszą spółkę w krajowej gospodarce to blisko 12 mld zł ─ o 82 proc. więcej w porównaniu z 2020 rokiem. Tak znacząca różnica jest efektem wdrożenia rynku mocy. Warto też podkreślić, że działalność PSE przyczyniła się do utrzymania w Polsce 39 395 miejsc pracy. Odprowadziliśmy 1,08 mld zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W 2021 r. PSE wpłaciły do budżetów gmin prawie 327,5 mln zł podatków.

W raportowanym okresie po raz piąty z kolei zmierzyliśmy ślad węglowy naszej organizacji. W ostatnim roku poszerzyliśmy o kolejne kategorie analizę wielkości emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności PSE. Według metody location-based odnotowaliśmy redukcję emisji o 11 proc. w stosunku do 2017 r., gdy wyliczyliśmy wielkość emisji po raz pierwszy. W porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost o 16 proc. Z kolei redukcja liczona według metody market-based sięgnęła 19 proc. w stosunku do roku bazowego, a w stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost o 8 proc. Duży wpływ na wielkość emisji ma proces przesyłu energii elektrycznej, nierozerwalnie związany ze stratami energii. Rok 2021 był rekordowy dla PSE pod względem przepływów energii w sieci – liczony rok do roku wzrost energii wprowadzonej wyniósł 12 proc. Dzięki odpowiednim inwestycjom w infrastrukturę sieciową, rekordowe przepływy nie wpłynęły znacząco na wskaźnik strat, który osiągnął poziom 1,47 proc.

Odpowiedzialny rozwój

Kierunki i zakres rozwoju PSE wyznacza sukcesywnie wdrażana strategia organizacji do 2030 roku. Jest ona spójna z wizją nowoczesnego rynku energii elektrycznej i zakłada m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz rozwój usług uodporniających nasz system elektroenergetyczny na zakłócenia, które mogłyby wpływać na jego niezawodną i stabilną pracę. Strategia koncentruje się także na pełnieniu przez spółkę nowej, nałożonej ustawowo na PSE, funkcji Operatora Informacji Rynku Energii.

Od 1 stycznia 2021 r. PSE wdrożyły I etap reformy rynku bilansującego (RB). Równocześnie nasza organizacja rozpoczęła prace dotyczące wdrożenia II etapu reformy RB. Jednocześnie trwają przygotowania do przyłączenia Polski do europejskich platform bilansujących: MARI, PICASSO i TERRE.

Wydanie Raportu wpływu za 2021 r. zbiegło się w czasie z IV edycją projektu społecznego PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”. W 2021 r. na realizację projektów służących lokalnym społecznościom przeznaczyliśmy ok. 4,6 mln zł. Wspieraliśmy m.in. oświatę, ochronę środowiska, promocję zdrowia, edukację, poprawę jakości życia oraz eliminację nierówności. Z kolei w ramach akcji „poMOCni w walce z COVID-19” przekazaliśmy darowizny rzeczowe i finansowe o łącznej wartości 1,6 mln zł.

Opracowanie, które mają Państwo przed sobą, jest ósmym raportem społecznym naszej organizacji oraz szóstą publikacją zintegrowaną i prezentowaną w wersji interaktywnej. Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania dokument został przygotowany – jak wszystkie poprzednie publikacje – zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi oraz zweryfikowany przez niezależnych audytorów.

Z życzeniami interesującej lektury 

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj